دانشگاه فردوسی مشهد
Login
 مشكل در ورود به سيستم؟
آمار

تعداد کل بازدید: 445566
تعداد کاربران آنلاین: 1
تعداد بازدید امسال: 63765
تعداد بازدید این ماه: 1725
تعداد بازدید امروز: 167

بخش امانت کتابخانه

در حال حاضر این کتابخانه دارای 25368 نسخه کتاب لاتین و 15785 نسخه کتاب فارسی می باشد . این بخش با وجود کارکنان مجرب آگاه و با تسلط کامل به کتابها روزانه تا 400 تقاضای دانشجویان را جوابگو می باشد.شرایط عضویت ارائه کارت دانشجویی می باشد.مدت امانت کتابها به دانشجویان و اعضا هئیت علمی دانشکده و سایر مراجعان بر اساس آیین نامه تدوین شده به شرح ذیل می باشد.

دانشجویان دکتری : 8 عنوان کتاب از دانشکده مربوطه به مدت یکماه و  4 عنوان کتاب از سایر کتابخانه ها به مدت 2 هفته

دانشجویان کارشناسی ارشد : 6 عنوان کتاب از دانشکده مربوطه به مدت یک ماه و 4 عنوان کتاب از سایر کتابخانه ها به مدت 2 هفته 

دانشجویان کارشناسی : 3 عنوان کتاب از دانشکده مربوطه و 3 عنوان کتاب از کتابخانه مرکزی و کتابخانه مرکز کامپیوتر

اعضای کتابخانه می توانند همه روزه به جز پنج شنبه ها از ساعت30/7 تا 17 به این بخش مراجعه نمایند. دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایر دانشگاهها می توانند با ارایه کارت غدیر از امکانات کتابخانه استفاده نمایند.3513 :تعداد دفعات بازید


Valid CSS!