دانشگاه فردوسی مشهد
Login
 مشكل در ورود به سيستم؟
آمار

تعداد کل بازدید: 445572
تعداد کاربران آنلاین: 1
تعداد بازدید امسال: 63771
تعداد بازدید این ماه: 1731
تعداد بازدید امروز: 173

نام و نام خانوادگی : فرزانه فرجامی

سمت :سرپرست کتابخانه

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

آدرس پست الکترونیکی : farjami@um.ac.ir

farjami@yahoo.com

تلفن : 8806030

--------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی : حسینعلی سالخورده

سمت :مسئول کتابخانه

مدرک تحصیلی:کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی

آدرس پست الکترونیکی : salkhordeh@yahoo.com

تلفن : 8806031

------------------------------------------------------ 

نام و نام خانوادگی : آزاده صالح آبادی

سمت :  مسئول بخش مرجع  و اطلاع رسانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی

آدرس پست الکترونیکی : enlib_salehabadi @yahoo.com

تلفن : 8806032

------------------------------------------------------ 

نام و نام خانوادگی : محمد عباس زاده

سمت : کتابدار  بخش امانت

مدرک تحصیلی:دیپلم

آدرس پست الکترونیکی : ---

تلفن : 8806033
------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی : مریم لاری

سمت : سوپروایزر بخش امانت

مدرک تحصیلی:کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی

آدرس پست الکترونیکی : maryam lari @yahoo.com

تلفن : 8806034

3091 :تعداد دفعات بازید


Valid CSS!