دانشگاه فردوسی مشهد
Login
 مشكل در ورود به سيستم؟
آمار

تعداد کل بازدید: 445564
تعداد کاربران آنلاین: 2
تعداد بازدید امسال: 63763
تعداد بازدید این ماه: 1723
تعداد بازدید امروز: 165

اهداف و وظایف کتابخانه به شرح ذیل می باشد:

- تهیه امکانات مورد نیاز و ایجاد محیط مناسب برای مطالعه و تحقیق

- بررسی و انتخاب منابع آموزشی و پژوهشی برای استادان، دانشجویان و پژوهشگران

-راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از کتب و نشریات

- راهنمایی و آشنا ساختن بازدید کنندگان سایر موسسه های آموزشی و پژوهشی

- همکاری با کتابخانه های سایر دانشکده ها در زمینه امانت کتاب و مواد غیر کتابی و نیز موسسات تخصصی کشور جهت شناخت انتشارات جدید

- ارایه خدمات مرجع، تهیه فتوکپی و غیره

- ایجاد ارتباط دائم با کتابخانه مرکزی به منظور هماهنگی در امور فنی و غیره و دستیابی به منابع دیگر کتابخانه ها

- سفارش و تهیه کتب و منابع به انتخاب اعضائ هیات علمی

- ارسال کتابهای تهیه شده به کتابخانه مرکزی جهت آماده سازی


2833 :تعداد دفعات بازید


Valid CSS!