دانشگاه فردوسی مشهد
Login
 مشكل در ورود به سيستم؟
آمار

تعداد کل بازدید: 445582
تعداد کاربران آنلاین: 1
تعداد بازدید امسال: 63781
تعداد بازدید این ماه: 1741
تعداد بازدید امروز: 183


بخش سفارشات

بخش سفارشات کتابخانه به منظور فرهم آوری منابع اطلاعاتی مسئولیت انتخاب، تهیه و سفارش کتابها، گزارشات ، استاندارها ( به صورت چاپی و غیر چاپی ) و نرم افزارهای مورد نیاز اعضا هیئت علمی و دانشجویان را بر عهده دارد. عمده وظایف این بخش عبارت است از:

تامین و فراهم آوری منابع فارسی و لاتین

شرکت در نمایشگاههای کتاب و خرید کتب مورد نیاز

برگزاری نمایشگاه از کتب جدید

دریافت کتب اهدایی


2634 :تعداد دفعات بازید


Valid CSS!